Grön Företagare

Bli certifierad som en Grön Företagare

Grön Företagare, en ansvarsfull miljöcertifiering

Visa att ert företag tar ansvar och är en långsiktig affärspartner genom att bli certifierad som Grön Företagare. För dig som vill visa ert engagemang och klimatansvar har ni nu möjlighet att certifiera och titulera ert företag som Grön företagare. Detta uppnås genom att köpa ett av våra klimatpaket innehållande utsläppsrätter i FN-certifierade klimatprojekt som bidrar till att minska koldioxidutsläppen med motsvarande antal ton utsläppsrätter ert företag köper.

Att ta ansvar för klimatet är för många en självklarhet idag och gör er till en mer attraktiv affärspartner men också arbetsgivare.

Vid köp av våra klimatpaket ingår vårt digitala sigill, vårt fysiska certifikat från Sveriges Företag samt ett certifikat från FN eller Gold Standard som intygar företagets totala antal klimatkompenserade ton CO2.

Vänta inte, kontakta oss redan idag för mer information.

Bli grön företagare

Visa engagemang och gör skillnad idag

Vår certifiering Grön Företagare uppnås genom att ert företag tar klimatansvar och investerar i ett av våra klimatpaket innehållande utsläppsrätter från klimatprojekt utfärdade samt certifierade av FN eller Gold Standard som möjliggör en snabbare klimatomställning i utvecklingsländer runt om i världen.

Dessa certifierade klimatprojekt driver anläggningar inom förnybar energi såsom solcellsparker, vindkraftsparker, vattenkraftverk etc. i utvecklingsländer där behovet av en snabb omställning är som störst och som ersätter äldre anläggningar som idag drivs av fossilt bränsle med höga koldioxidutsläpp.

Genom att certifiera ert företag intygar vi att ert företag tar klimatansvar genom klimatkompensering samt arbetar förebyggande mot att minska de negativa effekter som koldioxidutsläpp runt om i världen ger upphov till.

Oavsett om ert mål är att öka förtroendet och chansen till att behålla din nuvarande kund, får fler nya kunder till ert företag eller bidra till förebyggande klimatåtgärder så är vi lösningen.

Vår ambition är att kunden alltid väljer just er i aktuell bransch.

Läs mer

FAQ

Vanliga frågor om Grön Företagare

Nej, vi köper in utsläppsrätter från FN eller Gold Standard certifierade klimatprojekt.

Klimatprojekt är anläggningar inom t.ex. förnybar energi såsom solcellsparker, vattenkraftverk, vinkraftsparker etc. i utvecklingsländer som ersätter befintliga anläggningar drivna med fossilt bränsle.

Ja, du får alltid med ett digitalt certifikat utfärdat från antingen FN eller Gold Standard (Världsnaturfonden) som tydligt visar projekt och på antal ton CO2 som har klimatkompenserats.

Ja, alla utsläppsrätter lagerförs och registreras av respektive organisation i Kyotoavtalets registreringssystem. Alltid i ert företagsnamn.

Hittade du inte svaret på din fråga? Tveka inte på att höra av dig till oss på info@sverigesforetag.se eller 010-40 50 688.

Vill du bli en certifierad Grön Företagare?

Ansök om certifiering redan nu genom 3 enkla knapptryck.

Bli grön företagare