AB Bostaden i Umeå

AB Bostaden i Umeå

Org.nr: 556500-2408
Bolagsform: AB
Tel: 090-177500
Web: https://www.bostaden.umea.se
Adress: Box 244, 901 06 Umeå
Sigill Gold