Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus

Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus

Org.nr: 556162-6606
Bolagsform: AB
Tel: 018-562995
Web: https://ihus.nu
Adress: Salagatan 18 a, 753 30 Uppsala
Sigill Gold