Ath Alshammar Tell Hansson Projektledning AB

Ath Alshammar Tell Hansson Projektledning AB

Ath Alshammar Tell Hansson Projektledning AB

Org.nr: 556791-7546
Bolagsform: AB
Tel: 070-4184540
Web: https://www.athprojekt.se/
Adress: Trädgårdsgatan 22 BV, 172 38 SUNDBYBERG
Verksamhetsbeskrivning
Ath Alshammar Tell Hansson Projektledning AB är utnämnd till Länets Företagare.

För att kunna möta den föränderliga byggmarknaden över tid låter ATH alla medarbetare vara delaktiga och ha inflytande i alla processer och hoppas då kunna växa och konkurrera med framgång samtidigt som arbetsglädjen och personlig utveckling blir en viktig del av arbetet. ATH är främst baserat i Stockholm med ett nära samarbete både med beställare som leverantörer och underentreprenörer. Största verksamheten är inom hus, både gällande bostäder men även kommersiella fastigheter. ATH är en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. Vi leder hela arbetet och företräder Beställarens intressen och mål fullt ut i projektet.
Sigill Gold