Gedsholm AB

Gedsholm AB

Gedsholm AB

Org.nr: 556394-0567
Bolagsform: AB
Tel: 04276105
Web:
Adress: Gedsholmsvägen 46, 267 77 EKEBY
Verksamhetsbeskrivning
Gedsholm AB är utnämnd till Länets Företagare.

Gedsholm AB är verksam inom förvaltning av fast och lös egendom, äga och driva jord- och skogsbruk med binäringar, bedriva förmögenhetsförvaltning, dock ej sådan verksamhet som avses i Bankrörelselagen eller lagen om kreditmarknadsbolag, samt annan därmed förenlig verksamhet.
Sigill Gold