GreeTA Miljö AB

GreeTA Miljö AB

GreeTA Miljö AB

Org.nr: 556902-9423
Bolagsform: AB
Tel: 073-9402220
Web: http://greeta.se/
Adress: Rosensjö 609, 691 91 KARLSKOGA
Verksamhetsbeskrivning
GreeTA Miljö AB är utnämnd till Länets Företagare.

GreeTA Miljö AB är verksam inom föreläsningar, uppdragsutbildning, författande av böcker och artiklar, rådgivning, provtagning, analyser, utvärdering, forskning & utveckling, utredning, projektering, markarbeten(entreprenad), odling, försäljning av material, utrustning, instrument och växter inom miljösektorn. Material inom miljösektorn kan vara exempelvis bakteriekulturer, filter, filtermaterial för rening av exempelvis förorenad jord, slam och vatten. Utrustning och instrument inom miljösektorn kan exempelvis användas för att kontrollera rening av eller kvalité hos jord, vatten eller sediment.
Sigill Gold