OBOS Kärnhem Bostadsproduktion AB

OBOS Kärnhem Bostadsproduktion AB

Org.nr: 556653-3922
Bolagsform: AB
Tel: 0470-799890
Web: https://oboskarnhem.se
Adress: Box 217, 351 05 Växjö
Sigill Gold