Stark Finance AB

Stark Finance AB

Stark Finance AB

Org.nr: 556887-1064
Bolagsform: AB
Tel: 073-2683333
Web:
Adress: Pallstigen 3, 153 94 HÖLÖ
Verksamhetsbeskrivning
Stark Finance AB är utnämnd till Länets Företagare.

Stark Finance AB inom konsultverksamhet av ekonomisk administration, löpande redovisning, betalningsförmedling, löneoutsourcing, bokslut och deklarationer, ekonomisk rådgivning, sköta bolagsärenden såsom nybildningar, ändringsärenden, likvidationer och fusioner för svenska och utländska företagare, ekonomisk förvaltning av fastighetsföretag och föreningar samt därmed förenlig verksamhet. I verksamheten kommer det bedrivas industri- och produktdesignverksamhet, formgivning, produktion, försäljning av designprodukter i olika material företrädesvis inom hem och inredningsområdet, restoration och ombyggnad av fordon, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också handel med verktyg, maskiner, järnvaror, bygg- och industriförnödenheter företrädesvis för byggnads- och verkstadsindustrin, till förvaltnings- och serviceföretag ävensom samt idka därmed förenlig verksamhet. Därutöver skall bolaget köpa och sälja aktier samt värdepapper.
Sigill Gold