Entreprenörsvärlden Sverige AB förvärvar "Sveriges Företag"

Entreprenörsvärlden, med grundaren Mikael Mårthen i spetsen har nyligen framgångsrikt slutfört förvärvet av "Sveriges Företag". Det strategiska förvärvet av varumärket samt dess domän sker inom ramen av Entreprenörsvärldens lanserade storsatsning och utökade engagemang, med ambitionen att etablera sig som en pålitlig aktör - för att bistå och lyfta fram Sveriges företagare till nya framgångar, med ett modernt och medvetet fokus som ligger rätt i tiden på ett hållbart och långsiktigt företagande.

Förvärvet av framför allt den träffsäkra domänen sverigesforetag.se samt det patentskyddade varumärket med samma namn är enligt Mikael ur strategisk synvinkel otroligt starkt och väl passande med bolagets framtida visioner främst sett till den bransch och verksamhet man kommer bedriva. Mikael ser stor potential med varumärket Sveriges Företag på marknaden. I samband med förvärvet resulterar detta omgående i fler och utökade tjänster till landets företagare och entreprenörer. Sveriges Företag går i samband med detta in i en ny era och har efter Entreprenörsvärldens förvärv ingen koppling till tidigare verksamhet inkluderat tidigare produkter som vid förvärvet avslutades. Med hänsyn till verksamhetstekniska aspekter förvärvades det tidigare ägarbolaget, detta för att bland annat säkra samtliga patenterade varumärkesskydd, relevant information och historik i bolaget. Det tidigare ägarbolaget kommer efter introduktionen av nya verksamheten att avvecklas.

Med mer än 12 års branscherfarenhet samt bland annat diplomerad utbildning inom affärsjuridik besitter Mikael Mårthen sedan tidigare en erkänt bred och gedigen kompetens. Genom sin expertis har Mikael över en lång period framgångsrikt och aktivt hjälpt ett stort antal företagare att växa och utvecklas under årens gång. För att stärka och utöka Entreprenörsvärldens verksamhet samt främst intensifiera sitt engagemang för Sveriges företagare, har Mikael i samband med förvärvet valt att sätta samman en ny handplockad ledningsgrupp med erkänd och omfattande kompetens inom alla relevanta områden. Mikael sätter nu sin kunskap och passion i spel genom förvärvet med syfte att utöka sitt engagemang i att hjälpa landets företagare i deras strävan efter en hållbar, långsiktig och framgångsrik framtid. Mikael ser ett stort behov av en aktör som kan möta det ökande intresset för mer hållbara och långsiktiga affärsmodeller, något som både Sveriges Företag och Entreprenörsvärlden vill främja. Företag kommer nu bland annat erbjudas hjälp med att ta ansvar i detta och klimatkompensera.

Entreprenörsvärlden är medvetna om tidigare missförstånd med det tidigare ägarbolagets produkter. Bolaget har med detta att beakta i sin pågående storsatsning utvecklat hela verksamheten tillsammans med erfarna affärsjurister samt rådgivare med kompetens inom samtliga områden. Samtliga fast beslutna att aktivt arbeta med gedigen kvalitet för att förtydliga kommande produkter och tjänster under varumärket Sveriges Företag. Detta åtagande kommer vara av högsta prioritet i det fortsatta arbetet att stödja och inspirera svenska företag i deras resa mot en hållbar framgång. Den nyutnämnde Vd:n Mikael, ser en enorm potential i varumärket Sveriges Företag och på den växande efterfrågan av mer hållbart och långsiktigt företagande på marknaden. Entreprenörsvärlden tar i samband med detta nu på sig ett ökat ansvar och engagemang för att möta dessa behov, att fortsätta stödja och långsiktigt inspirera Sveriges Företag till ny medveten och hållbar framgång.

Föregående företag Så kvalificerar du dig till Sveriges Framgångsbolag